วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ความสำคัญของโภชนาการความสำคัญของโภชนาการ
คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งปวง แต่คนเราจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้นจำเป็นต้องรับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าครบถ้วนและปริมาณเพียงพอซึงเราเรียกว่า "บริโภคอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ"
การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์ดังนี้
ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพทางกาย
1.ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต
2.ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง
3.ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มต้านทานโรคไม่จ็บป่วยได้ง่าย
4.ทำให้มีอายุยืนยาว
ประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและปัญญา
1.ทำให้สมองและสติปัญญาดี
2.ทำให้จิตใจและอารมณ์แจ่มใส

สารอาหารที่ร่างกายต้องการ
เด็กที่มีอายุระหว่าง 12-13 ปี เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่ายกาย หลายอย่างเพื่อจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ถ้าเด็กวัยรุ่นได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการใน ปริมาณเพียงพอ น้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นถึงปีละ 5-10 กก. และความสูงก็อาจเพิ่ม ขึ้นถึงปีละ 5-10 ซม. เด็กที่มีภาวะโภชนาการดีอาจเข้าสู่วัยรุ่นได้เร็วกว่าปกติ 1-2 ปี ดังนั้นวัยรุ่นจึงควรได้รับสารอาหารทุกประเภท เพราะร่างกายต้องใช้สารอาหาร เหล่านั้น เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ อาหารที่เรารับประทานนั้นประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ซึ่งจะนำ ไปใช้ประโยชน์ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ในทางโภชนาการได้จัดแบ่งสารอาหารออกเป็น 6 ประเภทดังนี้
1.
โปรตีน 2.คาร์โบไฮเดรต 3.ไขมัน
4.
วิตามิน 5.เกลือแร่ 6.น้ำ
โรคที่เกิดจากการทานอาหารไม่ถูกต้อง
การรับประทานอหารนั้น ถ้ารับประทานไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการก็จะ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับปรโยชน์อย่างเต็มที่และบางครั้งยังอาจเป็นอันตรายหรือทำให้เป็นโรคได้อีกด้วย การเกิดโรคต่างๆจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องนี้ เป็น ไปได้หลายสาเหตุ ได้แก่สาเหตุจากการรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย
โรคขาดสารอาหาร
โรคขาดโปรตีน
โรคโลหิตจาง
โรคตาฟางกลางคืน
โรคคอพอก
โรคปากนกกระจอก
โรคเลือดออกตามไรฟัน


ไม่มีความคิดเห็น: